Aeronautic sourcing parts / 060-0017-00 / SI-EA ATTITUDE GYRO KI256