Aeronautic sourcing parts / 060-0017-01 / SI-EA ATTITUDE GYRO KI256